วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จรูญจรัสรัศมีพราว พร่างพร้อย


ช่างน่าสับสน

ความรักที่ท่านพรรณาในบทกวีช่างเป็นสิ่งสวยงาม

ทว่าพฤติกรรมของตัวละครท่านกลับขัดแย้งกันเอง

แม้กระทั่งการที่นางผีเสื้อยักษ์รักชายคนหนึ่ง

กลับกลายเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

ทำไมท่านให้นางถูกฆ่าตายเพราะรักด้วย

ถ้าความรักเป็นสิ่งสูงส่งและสวยงามจริงอย่างที่ท่านเชื่อ...
วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555